Overblik over støtteordninger

30. 03. 2020

Her kan du læse om de støtteordninger, der er vedtaget til afbødning af konsekvenserne af COVID19-krisen.

Klik her for at få et overblik over de forskellige støtteordninger, og kravene til dem. 

Det drejer sig bl.a. om:

  • Udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat.
  • Aconto selskabsskat
  • Udvidet ret til refusion for løn og sygedagpenge
  • Statsgaranti på bankers nye lån
  • Ordning om lønkompensation
  • Udskydelse af betaling af B-skatter
  • Kompensation for omsætningsnedgang hos selvstændige erhvervsdrivende
  • Kompensation for virksomheders faste udgifter

I seneste udgave er det præciseret, at hvis tvangslukkede virksomheder har omsætning, for eksempel restauranter som har take-away, mistes 100% refusion af faste udgifter til i stedet 80%. Endvidere er der kommet mere specifikke regler for opgørelsen af lønnen under lønkompensationsordningen samt afklaring af hvilken periode der sammenlignes med ved opgørelse af omsætningsnedgangen.

Kontakt os gerne, hvis vi skal hjælpe med yderligere overblik. Vi er klar ved telefonerne.