Bortforpagtning af Jordstykke i Norre

25. 05. 2021

Jorden er beliggende matrikel: Norre By, Nebbelunde 4c

  • Samlet areal 26,33 ha samt dertil hørende betalingsrettigheder, ønskes bortforpagtet for driftsårene 2022-2026.
  • Bortforpagter forbeholder sig retten til at vælge mellem, eller forkaste alle indkomne tilbud.

Tilbud afleveres til revisionsfirmaet Aage Maagensen, Att. Peder Schrøder, C. E. Christiansensvej 56, 4930 Maribo, eller på mail: pvs@aa-m.dk, senest d. 11.06.2021 kl. 12.00.

Alle henvendelser vedr. bortforpagtningen skal rettes til Christian Høegh, telefon: 22 41 24 75, mail: kildedal60@outlook.dk.