Undgå, at indefrosne feriepenge forfalder til betaling

24. 11. 2021

Har du som arbejdsgiver taget stilling til, om du vil beholde de indefrosne feriepenge for dine medarbejdere i virksomheden?

 

Hvis du ikke har meldt ud til Lønmodtagernes Feriemidler, om I fortsat ønsker at beholde de indefrosne feriepenge i virksomheden, kan virksomheden risikere at blive tvunget til at indbetale alle de indfrosne feriemidler allerede nu.

Fristen er sat til d. 30. november 2021 og 40.000 virksomheder mangler endnu at melde deres valg ud.

Husk at få tilkendegivet, om virksomheden vil beholde de indefrosne feriepenge, så I ikke ender med at stå med et stort beløb til betaling.

Som arbejdsgiver skal man registrere valget om at beholde feriepengene under fanen ’Behold feriepenge’ i selvbetjening på virk.dk.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.