Varebiler skal omregistreres

12. 04. 2019
Færdselsstyrelsen har i marts 2019 udsendt brev til varebilejere om, at der skal ske omregistrering af varebilerne. Brevet er IKKE sendt til varebilsejere, som er registreret på CPR-nummer, men disse kan også være omfattet af reglerne, hvis bilen anvendes helt eller delvist til erhvervsmæssig kørsel. 

Hvis varebilen anvendes 100% privat, er den ikke omfattet af reglerne.

Omregistrering skal ske fordi varebiler, som anvendes til kurérkørsel, bliver omfattet af godskørselsloven. Dermed skal indehavere af sådanne transportvirksomheder (varebilsvognmænd) have en særlig varebilstilladelse, og både vognmændene og deres chauffører skal fra samme tidspunkt have bestået en særlig uddannelse.

Selvom de nye regler kun gælder for en meget lille del af varebilerne, så skal alle varebiler indenfor vægtgrænsen omregistreres inden 1. juli 2019. Også de mange varebiler, som anvendes til firmakørsel.

Reglerne gælder for alle virksomhedsejede varebiler med tilladt totalvægt på 2.000 – 3.500 kg. Hvis reglerne overtrædes kan det medføre bøde og i værste fald inddragelse af nummerplader.

Ved leasede varebiler skal brugeren/vognmanden registreres som bruger af varebilen, og virksomheden (leasingtager) skal registrere den til godskørsel eller firmakørsel. I praksis kontaktes leasingselskabet som sørger for omregistrering.

Man skal skelne mellem:
  • Varebiler, der anvendes til firmakørsel
  • Varebiler, der anvendes til godskørsel

Varebiler, der anvendes til firmakørsel


Firmakørsel er først og fremmest transport af gods, som tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af varebilen. Der er dog også tale om firmakørsel, når der er tale om gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på fx køb, salg eller reparation.

Eksempler på firmakørsel er: 
  • Når en tømrer, murer, elektriker, landmand o.lign. transporterer materiale, som skal bruges i virksomheden eller monteres hos kunden.
  • Når restauranter, caféer, catering, pizzeriaer o.lign. laver mad og udbringer den.
  • Når butikker, der sælger varer, selv står for transporten.
  • Når fabrikker transporterer gods ud til kunderne, der er produceret på fabrikken.
  • Når entreprenører transporterer materialer til brug for arbejdets udførelse, som indgår i en samlet entreprise, som en entreprenør selv har påtaget sig. Det kan for eksempel være grus eller sand til et vejbyggeri.

Alle sådanne biler skal nu omregistreres i motorregistret, og den nye registreringsattest skal medbringes under kørsel i bilen og efter anmodning forevises til politiet. Foretages registreringen ikke, vil kørslen blive betragtet som godskørsel for fremmed regning og kan i værste fald medføre bøde og inddragelse af nummerplade.


Varebiler, der anvendes til godskørsel

Godkørsel er transport af gods mod betaling, hvor godset ikke tilhører eller er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet.

De nye regler omfatter som nævnt varebiler med en tilladt totalvægt på 2.000 - 3.500 kg og som fragter gods med en samlet vægt på over 11 kg pr. stykgods. På disse biler skal firmaets navn og CVR-nr. være påført med 10 cm høje bogstaver mod normalt 3 cm.

En varebil, der anvendes til sådan transport, skal registreres hertil, og vognmanden skal have en varebilstilladelse, hvorunder bilen skal være registreret. En sådan tilladelse koster 1.400 kr. og gælder i 10 år. Udstedelse af tilladelsen forudsætter blandt andet, at vognmanden har gennemført og bestået en særlig uddannelse – medmindre betingelserne for fritagelse herfor er opfyldt – og at denne har en egenkapital på mindst 13.500 kr. og ikke har gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.

Chauffører i sådanne varebiler skal senest den 1. juli 2019 have gennemført en særlig chaufføruddannelse. Et uddannelsesbevis koster 340 kr. og er gældende i fem år. Hvis chaufføren allerede har et blåt chafføruddannelsesbevis (CUB) er dette gældende

Hvis virksomheden har en tilladelse til godskørsel og kører firmakørsel ved siden af godskørsel, så skal det ikke registreres at bilen anvendes til firmakørsel.


Hvordan foretages registreringen?

Registreringen kan rent praktisk foretages via hjemmesiden motorregister.skat.dk, hvor man logger på med NemID, og under ”Registrering og Rediger tilladelse” skal indtaste bilens registreringsnummer eller stelnummer og under ”Dispensationer og tilladelser” tilføje ”Firmakørsel”.