Nu kan du snart få den indbetalte moms og lønsumsafgift retur

23. 04. 2020

Nu er lovforslaget fremsat som omfatter, at virksomheder kan låne den seneste betalte moms og lønsumsafgift.

Konkret er det foreslået, at virksomheder med halvårsmoms kan låne momsen for andet halvår 2019.
Virksomheder på kvartalsmoms kan låne momsen for fjerde kvartal 2019.

 

Desuden foreslås det, at såkaldte metode 4-virksomheder (tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd mv.) kan få lønsumsafgift for 1. kvartal 2020 samt ¼ af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019 (svarende til en skønnet kvartalsmæssig andel) udbetalt som et rentefrit lån.

Udbetaling af lønsumsafgiften som et rentefrit lån er udelukkende afhængig af, at virksomheden beregner lønsumsafgiften efter metode 4.

 

Ordningen er endnu ikke vedtaget ved lov, men det er forventningen, at virksomhederne kan anmode om udbetaling af lånet fra den 1. maj 2020 til og med den 15. juni 2020.
Lånet skal tilbagebetales senest den 1. april 2021 medmindre virksomhedens registrering ophører eller inddrages.

 

Ordningen gælder ikke for alle virksomheder - eksempelvis ikke for virksomheder under konkurs, rekonstruktion, likvidation, tvangsopløsning, omfattet af krav om sikkerhedsstillelse, virksomheder med karantæneramte ejere/ledelse, virksomheder der har fået skønsmæssig fastsat et tilsvar indenfor de seneste 3 år eller har skiftet mere end 50% ejerkreds efter 9. april 2020.