Social sikring ved ophold i udlandet

20. 11. 2019

Når medarbejderen skal arbejde i udlandet eller blot på kundebesøg, messe og kursus: Husk at søge om social sikring – selv ved helt korte ophold

Det kan vise sig dyrt ikke at være i besiddelse af en såkaldt attest A1, hvis en medarbejder udstationeres i udlandet eller for den sags skyld blot deltager i et kursus af kortere varighed eller skal på messe.

I værste fald risikerer både medarbejderen og virksomheden at skulle betale en bøde.

I eksempelvis Østrig kan udstedes bøder i størrelsesordenen 1.000 til 10.000 Euro til både medarbejderen og virksomheden.

Der findes også eksempler på, at medarbejdere er blevet afvist på messer eller er blevet nægtet adgang til virksomheder, hvor de skulle udføre montagearbejde, fordi de ikke har været i besiddelse af A1-attesten.

 

Sikring mod dobbelt betaling

Siden 2010 har medarbejdere og selvstændige i forbindelse med arbejde i udlandet haft pligt til at søge om social sikring.

Som hovedregel er en person omfattet af social sikring i det land, vedkommende udfører arbejde i. Men med en attest 1 A i hånden tager medarbejderen i bogstavelig forstand sin sociale sikring fra Danmark med sig til udlandet og dermed retten til danske offentlige ydelser som eksempelvis sygesikring, familieydelser, dagpenge m.v.

En attest 1A sikrer også, at såvel medarbejderen og arbejdsgiveren foruden risikoen for ovennævnte bøde samtidig undgår at skulle betale social sikring i to lande.

Attest 1 A har af mange hidtil været overset, men i takt med at myndighederne i stigende grad håndhæver bestemmelsen og udsteder bøder – hvilket bl.a. sker i Tyskland - bliver flere og flere opmærksomme på nødvendigheden af at sikre sig attest 1A om social sikring, når medarbejderen eller den selvstændige skal på arbejde i udlandet.

 

Kontakt din revisor

Medarbejderen eller arbejdsgiveren skal søge om social sikring i udlandet hos Udbetaling Danmark ved at enten medarbejderen eller virksomheden har udfyldt et skema, der findes på virk.dk

Attest 1A finder anvendelse for medarbejdere, der skal arbejde i EØS-lande (EU-landene samt Island, Liechtenstein og Norge) samt i Schweiz.

Det er tilstrækkeligt, at enten arbejdsgiveren eller medarbejderen sender en ansøgning. Hvis medarbejderen samtidig arbejder i to eller flere lande, er det medarbejderen selv, der har pligt til at oplyse Udbetaling Danmark om de ændrede arbejdsforhold.

Ved arbejde i lande udover EØS-landene og Schweiz, kan der gælde andre regler. Yderligere oplysninger kan findes på virk.dk

Kontakt Aage Maagensen, hvis du har behov for yderligere information eller rådgivning.

  

HVAD ER SOCIAL SIKRING

Social sikring i Danmark omfatter:

  • sygesikring
  • dagpenge ved sygdom
  • dagpenge ved barsel og adoption
  • arbejdsløshedsforsikring
  • folke- og førtidspension