Roeopgørelse 2021

14. 02. 2022

Efter en fornuftig roehøst i 2021 er de sidste roer nu leveret.

Aage Maagensens kontorrobot har igen i år været inde at beregne en foreløbig slutopgørelse med udgangspunkt i Roedyrkerforeningens regneark.

Kontorrobotten logger på dyrkerens profiler på Nordic Sugar, hvor den henter dyrkerens leveringer pr. uge samt indgåede kontrakter. Derefter hentes regnearket fra Roedyrkerforeningen, og alle data indsættes i regnearket, hvorefter kontorrobotten foretager en automatisk beregning.

Hos Aage Maagensen bruger vi denne beregning til vores kunder i forbindelse med opgørelse af roeregnskabet for 2021, som bliver tilgængelig ultimo april 2022.

Er du som kunde interesseret i at vide, hvor meget du kan forvente at få udbetalt i april 2022?
Så kan du ringe til os og så uddyber vi, hvad Roedyrkerforeningens regneark er nået frem til - ellers gennemgår vi det ved regnskabsgennemgangen.